Thiếtkếcơkhílàmộtquátrìnhthiếtkếvà/hoặcchọnlựacácchitiếtmáyvàlắpchúng vớinhauđểđạtđượcchứcnăngmongmuốn.Dĩnhiên,cácchitiếtmáycầnphảitươngthích, lắpvừavớinhau,sửdụngantoànvàhiệuquả.Ngườithiếtkếcần lưuýkhôngchỉkhảnăng làmviệccủachi tiếtđượcthiếtkếởmộtthờiđiểmđịnhsẵnmà còncácchi tiếtlắpghép.

Đểminhhoạcách kếthợpthiếtkếchi tiếtmáyvớithiếtkếcơkhí, chúngtaxét thiếtkế củahộpgiảmtốccủamáykéokéonhỏđãthảoluậntrongmục1-4.Giảthiếtđểhoànthành việcgiảmtốcđộ,bạnquyếtđịnhchọngiảmtốchaicấp,hộpgiảmtốcbánhrăngthẳng.Bạn địnhrõ4bánhrăng,3trục,6ổvàvỏđểchứatừngchitiếtriênglẻtrongmốiliênhệchínhxác vớicácchi tiếtkhác,nhưvídụtrênhình1-12.

Các chi tiếtchính củahộpgiảmtốctronghình1-12là:

1.   Trụcvào(trục1)được  nốivớinguồncôngsuấtlàđộngcơxăngcótốcđộ2000 v/ph.Mộtnốitrụcđànhồiđược  sửdụngđểgiảmthiểusựkhókhăntrongchỉnh đồngtâmhaitrục.

2.   Cặpbánhrăngđầutiên,AvàB,làmgiảmtốcởtrụctrunggian(trục2)tương  ứng vớitỉlệsốrăngcủa haibánh răng. BánhrăngBvàCđềulắptrêntrục2vàquayvới cùngtốcđộ.

3.   Mộtthenđượcsửdụngtạimặtphâncáchgiữamayơcủamỗibánhrăngvàtrụcđể

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

truyềnmômen xoắngiữabánhrăng và trục.

4.   Cặp  bánhrăngthứhai,CvàD,giảm  tốcđộcủabánhrăngDvàtrụcra(trục3)

xuốngphạmvitừ290đến295v/ph.

5.   Trụcramangđĩaxích(khôngthểhiện).  Truyền  động  xích truyềnđộngbánhlái củamáykéo.

ởcuối  được  nối  với

6.   Mỗimộttrụcđượcđỡbởi2ổbi,đượccoinhưcácgốitĩnhđịnhchophépsửdụng cáckháiniệmcơhọcđểphântíchlựcvàứngsuất.

7.   Các ổđượclắplênvỏhộp,vỏđượccốđịnhvàokhungcủamáy kéo. Chúýphương pháplắpổvớivòngtrong quaycùngtrụccònvòng ngoàicốđịnh.

8.   Vòngphớtđượclắptrêntrụcvàovàtrụcrađểngăndầukhôngchảyrangoàivàtạp chấtvàotronghộp.

9.   Mộtsốphầnkháccủavỏđượcbiểudiễndướidạngđơngiản.Cáchthứclắpđặt, bôitrơn,vàcănchỉnhcácchitiếtchỉđượcđưaraởbướcnàycủaquátrìnhthiếtkế đểchứngminhtínhkhảthi.Quá trìnhlắprápcóthểthựchiệnđượcnhưsau:

  Bắtđầubằngđịnhvịtrí bánhrăng,then,vòngđệm, và ổtrêncáctrụctươngứng.

  Tiếptheolắptrục1vàogốiđỡổởphíatráivỏ.

  Lắpđầubêntráitrục2vàogốiđỡtrongkhiđiềuchỉnhchobánhrăngAvàBăn khớp.

  Lắpgiámangtrụcđểcungcấpgốiđỡcho ổbên phảitrục1.

  Lắptrục3bằngviệcđặtổbêntráivàogốiđỡtronggiámangtrụcđồngthờilàm cho bánhrăngCvàDăn khớp.

  Lắp vỏbên phải hộptrong khiđịnhvịhai ổcuốivàogốiđỡcủachúng.

  Bảođảmtrụcđượccănchỉnhmộtcáchcẩnthận

  Bốtríchấtbôitrơnbánhrăngởphầndướicủavỏ.

ss thiet ke co khi 2

 

Hình1-12Thiết kếýtưởngchohộpgiảmtốc

Bạncóthểquansát chitiếthộpgiảmtốchai cấpbánhrăngthươngphẩmtrongcác hình

9-34đến9-36chương9.

Bạncầnphảiđưaragiảiphápđểlắprápcácbánhrăng,bốtrícácổđỡsaochobánh răngnằmởgiữa,thiếtkếhìnhdạngchungcủavỏhộp.Quátrìnhthiếtkếkhôngthểtiếnhành mộtcáchhợplýchođếnkhicáccácquyếtđịnhnàyđượcđưara.Chúýrằngbảnvẽpháctrên hình1-12lànơibắtđầukếthợpcácchitiếtthànhmộtthiếtkếtổngthể.Khimàthiếtkếtổng thểđượcxácđịnh,cóthểtiếnhànhthiếtkếcácchitiếtmáyriênglẻtronghộpgiảmtốc.Với mỗichitiếtđượcđềcập, đượctrình bàytrongcác chươngthíchhợpcủagiáotrình.PhầnIIcủa giáotrình,gồmchương  7-15,trìnhbàycụthểcácchitiếtcủahộpgiảmtốc.Bạnnênđưara nhiềugiảiphápthiếtkếbằngcáchbiểudiễndướidạngbản vẽphác.Đầutiên,bạnđãchọn bánhrăngtrụrăngthẳngthayvìbánhtrụ răngnghiêng,trụcvítvàbánhvít,hoặcbánhrăngcôn. Trênthựctếmộtsốdạnggiảmtốckhác nhưbộtruyềnđai, xích,hoặcmộtsốkháccũngcóthể phùhợp.

Bánhrăng

Vớicáccặpbánhrăng,bạncầnxácđịnhsốrăngcủamỗibánh,bước  (cỡ)răng,các đườngkínhvòngchia,chiềurộngvànhrăng,vàvậtliệucùngchếđộnhiệtluyện.Nhữngthông

sốkĩthuật  đóphụthuộc  vàoyêucầuvềđộbền,độbềnmòncủarăngvàcácyêucầuvề chuyểnđộng(độnghọc).Bạncũngthấyrằngbánhrăngcầnđược  lắptrêntrụcsaochobảo đảmđịnh vịchínhxác, mômenxoắncầnthiết đượctruyềntừbánhrăngsangtrục(thôngqua các

then),sauđóthiếtkếtrục.

Trc

Saukhihoànthànhthiếtkếbánhrăng,bướctiếptheolàthiếtkếtrục(chương12).Trục chịutảitrọnguốnvàxoắndolựctácdụng trên răngcủabánh răng. Vì vậy,khithiếtkếcầnchú ýđến độbền vàđộcứng,vàcần tínhđếnvịtrícủacácbánhrăngsovớiổtrêntrục.Trụcbậc (đường  kínhthayđổi)cóvaitrụcđểbánhrăngvàổtỳvào.Trêntrụccóthểcócácrãnhthen (chương11).Trụcvàovàtrụcrasẽ kéodàirangoàivỏhộpchophépnốivớiđộngcơvàtrục lái.Bêncạnh đócầnlưuýđếncáckiểunốitrục, nócóthểtạoracácảnhhưởnglớnđếnphân tíchứngsuấttrêntrục(chương11).Cácvòngphớttrêntrụcvàovàtrụcrabảovệcácbộphận bêntrong(chương11).

Thiếtkếổlàphầntiếptheo(chương14).Nếusửdụngổlăn,đaphầnbạnsẽchọncác ổsẵncótrênthịtrườngtừcatalogcủacácnhàsảnsuất,hơnlàthiếtkếduynhấtmộtổ.Đầu tiênbạncầnxácđịnhđộlớncủatảitrọngtrênmỗiổtừphầnphântíchtrụcvàthiếtkếbánh răng.Cầnlưutâmđếntốcđộquay,tuổithọ,vàkhảnănglắpvớitrục.Vídụ,trêncơsởcủa phântíchtrục, bạncóthểđịnhrõđường  kínhtrụcnhỏnhấtchophéptạimỗivịtrílắpổđể đảmbảoứngsuấtởmứcantoàn.Ổđãchọnđểđỡtrụccầncóđường  kínhlỗ(đường  kính trong)khôngnhỏhơnđường  kínhantoàncủatrục.Dĩnhiên,ổsẽkhônglớnquágiátrịcần thiết.Khichọnổ,đườngkínhtrụctạivịtrílắpổvàdungsaichophépcũngcầnđượcđịnhrõ, tuỳthuộcvàokhuyếncáocủanhàsản xuấtđểổđảmbảolàmviệcchínhxácvàtuổithọtrung bình.

Then

Bâygiờtiếnhànhthiếtkếthen(chương11)vàrãnhthen.Đườngkínhtrụctạivịtrílắp thenquyếtđịnhcác kíchthướccơbảncủathen(rộngvàcao). Mômenxoắncầntruyềnđượcsử dụngtrongtínhtoánsứcbềnđểxácđịnhchiềudàivàvậtliệucủathen.Khi màcácbộphậnlàm việcđãđượcthiết kế,quátrìnhthiết kếvỏcóthểbắtđầu.

Vỏ hp

Quátrìnhthiếtkếvỏhộpđòihỏicảsựsángtạolẫn tínhthựctiễn.Chúngtacầnchuẩn bịnhữnggìđểlắprápổmộtcáchchínhxác,vàđảmbảoantoànkhitruyềntảitrọngtừổqua vỏđếnkếtcấumàhộpgiảmtốcđượclắptrênđó?Cácchitiếtkhácnhausẽđượclắpvàovỏ nhưthếnào?Cácbánhrăngvà ổsẽđượcbôi trơnthếnào?Vậtliệucủavỏđượcsửdụnglàgì? Vỏsẽlàmộtchi tiếtđúc, mộtchi tiếthàn,hoặclắpráptừcácbộphận khácnhau?

Quátrìnhthiếtkếnhưcácbước  trênđâyđưađếnthiếtkếcóthểtiếnhànhtheomột trìnhtự:từcácbánhrăngđếncáctrục,đếncácổ,đếnthenvàkhớpnối,vàkếtthúclàvỏ.Tuy nhiênvớithiết kếđãchosẽrấthiếmkhi đitheolôgícđóchỉmộtlần.Thôngthườngngườithiết kếcầnquaylạinhiềulầnđểđiềuchỉnhthiếtkế củacác bộphậnđã biếtbịlỗibởisựthayđổi trongmộtsốbộphậnkhác.Quátrìnhnàygọilàsựlặp,tiếptụcchođếnkhiđạtmộtthiếtkế

tổngthểchấpnhậnđược.Đa sốcácmẫu banđầusẽđượcpháttriểnvà kiểmtra trongcácphép lặp.

 

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website