Đo lường

VI KẾ ĐO Độ SÂU

Vi kế đo độ sâu (Hình 86) được dùng để đo độ sâu của khe hở.

Đặt đế của vi kế chắc trên mặt phẳng và vặn măng- xông xuống cho đến khi chốt chạm vào đáy khe hở. Cách đọc chỉ sô” tương tự như vi kế đo ngoài.

Khi sử dụng vi kế, phải chuyển đổi những phân số sang số thập phân tương ứng. (Xem bảng sô’ đo thập phân ở cuối sách)ệ

Hình 89 – Sử dụng wệ kế do độ sâu

89

Post Comment