Chu kỳ cố định bất kỳ đang hoạt động có thề bị xóa với lệnh G80. Chế độ điều khiển được chuyển một cách tự động sang chế độ chuyển động nhanh G00:

N34 G80

N35 Y5.0 Y-5.75

Block N35 không có lệnh chuyển động nhanh, nhưng hàm ý điều đó. Đây là thực hành lập trình bình thường. Nhưng vẫn có thể chuyên biệt G00 tùy theo ý thích cá nhân, dù không cần thiết:

N34 G80

N35 G00 Y5.0 Y-5.75

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

Cả hai ví dụ trên đều có cùng kết quả. Phiên bản thứ hai có thể là lựa chọn tốt hơn. Sự phổi hợp hai ví dụ này là điều nên làm:

N34 G80 G00 X 5.0 Y – 5 .75

Trong cả ba trường hợp, hầu như không có khác biệt, nhưng rất quan trọng đế hiểu các chu kỳ. Dù G00 không có G80 vẫn có thể xóa chu kỳ, nhưng đây là điều không nên.

       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website