Điện-Điện Tử

Bộ cấp điện mạch chờ (stanby) trong Tivi

Nếu bộ phát, tín hiệu (tiếu khiếu Lừ XH vần bình thường mà không bật TV sang ON dược, thì nghi là mạch cáp diện stanby bị trục trặc. Mạch cấp điện stanclby có trong nhiỏu vi mạch dời mới để có thê bật TV sang ON hay OFF bảng điều khiển từ xa.

Trong các TV điều khiến từ xa dời cù, bộ cấp điện stanby được bật sang ON bằng transistor hay IC chuyến mạch (hình 3-35). Tín hiệu IR của bộ phát được nhận bởi mội transỉstor quang và tiếp cho một mạch nhận bên trong cơ cấu IC.

Post Comment