Vật liệu

Các hình thức liên kết trong sản phẩm mộc

Sản phẩm mộc là những sản phẩm được gia công chế tạo từ gỗ tự nhiên; gỗ nhận tạo hoặc kết hợp giữa gỗ và một số loại vật liệu khác.

Liên kết mộng

Picture1

Picture2

 

Liên kết ngàm

Picture3

 

Liên kết đinh vít

Picture4

 

Các liên kết khác

Picture5

 

Picture6 Picture7

 

Picture8 Picture9

 

Picture10 Picture11 Picture12 Picture13 Picture14 Picture15 Picture16 Picture17 Picture18 Picture19

Picture20 Picture21 Picture22

Post Comment