Mastercam

Cách chuyển đổi đơn vị trong mastercam

Có nhiều trường họp khi bạn đang vẽ gần xong 1 chi tiết phức tạp hay khi vẽ xong rồi nhìn lại yêu cầu bản vẽ là hệ In hay mm lúc đó thật sự bạn không biết làm như thế nào ,suy nghĩ  đầu tiên của bạn hiện ra thôi xóa vẽ lại cố gắng cũng xong các bạn đừng vội vàng xóa đi nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chức năng rất hay trong Mastercam giúp các bạn chuyển đổi đơn vị qua lại giữa hệ in và mm nó sẽ tự scale cho phù họp.

Các bạn vào Setting  => Configuration => Current .

 

icon5

 

Ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu ,ta biết 1in = 25,4 mm.

Setting => configuration=> current.

 

 

 icon6

Post Comment