Điện-Điện Tử

Cách kiểm tra điôt

Kiểm tra điện áp nhanh bằng dầu dương của vôn kế ở đầu dương của điốt nghi ngờ và đầu âm nối với đất giúp bạn tìm ra điốt bị hỏng. Tương tự, một điốt zener cũng có thể được kiểm tra bằng cách này. Điốt zener được sử dụng trong mạch để ổn áp ở một mức độ nào đó.Những điện áp thực sự thấp ở đầu dương chỉ ra là điốt bị rò hay bị ngắn mạch.

Điốt bị hỏng có thể được tìm ra bởi một số đo diện trở thấp. Các điốt điện áp thấp có thể được kiểm tra các tình trạng đứt hở hay rò rỉ bằng chức năng kiểm tra điốt của đồng hồ đo DMM. Phải đảm bảo là không có một dây quấn của biến áp công suất, một điện trở giá trị nhỏ hay một transistor nối qua điốt khi thực hiện việc kiểm tra trong mạch. Tốt hơn hết là tháo một đầu của điốt ra để kiểm tra rò rỉ cho chính xác (hình 1-23).

Kiểm tra điốt nghi ngờ bằng que đo màu đỏ của DMM nối vào đầu anốt của điốt và que đo đen vào đầu catốt. Bạn sẽ đọc được một số do.

 

1-23

Hình 1-23 – Thảo một đầu của điốt khỏi mạch đễ kiểm tra đứt hở hay rò rì cho chỉnh xác.

open diode: điốt đứt; collector: cực góp; Silicon diode normal ỉest: kiểm tra đỉốt bình thưởng; anode: anốt; reverse leads normal: đảo chiều các đầu dây leaky Silicon diode: điốt Silicon bị rò; collector: cực góp; IN34 diode normal: điốt bình thường; anode: anốt

 

Bây giờ đo theo chiều ngược lại. Không có số đo hay một số đo vô cùng lớn được ghi nhận trên một điốt bình thường. Khi thực hiện kiểm tra điốt bằng vôn kế FET, bắt đầu bằng que do đỏ hay dương nối với đầu catốt và que đo đen với đầu anốt.

điốt bình thường sẽ có một số đo điện trở. Nêu thấy có một số do điện trở thấp theo bất cứ chiều nào, thì điốt bị rò hay bị ngắn mạch.

Hầu hết các điốt điện áp thấp và điốt đệm có thể dược kiểm tra các tình trạng đứt hở hay ròrỉ bằng một ohm kế hay một đồng hồ đo DMM. Các điốt tách sóng RF, sónghình và sóng âm cũng có thể được kiểm tra bằng một ohm kế hay một đồng hồ đo DMM, nhưng sẽ có số đo điện trở lớn hơn.Một số mạch chỉnh lưu tăng cường kiểu cũ trong TV chỉ có thể kiểm tra được khi rò rỉ nặng. Chỉnh lưu cao áp trong các vỉ máy TV trắng đen và trong các lò vi ba không thể do được bằng các kiểm tra bằng VOM hay DMM.

Post Comment