Ðặc tính của bao bì thủy tinh là không chịu đượcsự thay đổinhiệt độ độtngột nhưng chịu được các hóa chất mạnh. Do đó, bao bì thủy tinh có thểđược…

Gàu tảilàthiết bị vận chuyển vật liệu rời theo phương thẳng đứng. Cấu tạo của gàu tải gồmcóhaipuli đặttrongmột thân làmbằng thép mỏng. Một đaidẹt trênđó có bắt các gàu…

■            Đánh giá (Audit) Khái niệm Audit (đánh giá) xuất phát từ tiếng Latin: audire = nghe. Đánh giá chất lượng là một việc kiểm tra có hệ thống và…