Sau đây là các bảng chuyển đổi cần thiết cho công việc ở xưởng MILLIMETERS CHART   số ĐO TRỌNG LƯỢNG Trọng lượng cả bì 1 Hay tấn già =2,240…

Hình 109- Tránh bụi amiănggầy hại   Hình 110- Giải quyết chất lỏng một cách hợp lí Việc giải quyết chất lỏng không hợp lí có thể gây hại đến…

Axít sulfuric trong dung dịch điện phân ở bình điện rất độc hại. Nó có thể gây phỏng da, làm thủng quần áo và gây mù nếu văng vào mắt.…