Kết cấu của trục chính Trục chính là môt trong những chi tiết quan trọng nhất của các máy cắt kim loại. Ở máy tiện, trục chính lắp trực tiếp…

1.                  Định nghĩa và cấu tạo chung của bộ giảm tốc: –         Hộp giảm tốc là cơ cấu truyền động bằng ăn khớp trực tiếp, có tỉ số truyền không…

Cơ cấu cam được sử dụng rộng rãi trong máy cắt kim loại, nhất là trong các máy cắt tự động để thực hiện những chuyển động xác định của…