Phần mềm

Hướng dẫn cài đặt Topsolid 2013

Phần mềm Topsolid 2013 có hai bản 7.6 và 7.7, bản 7.7 là bản mới nhất và giao diện cũng đẹp hơn dễ sử dụng.

huongdancaidattopsolid

Khi cài đặt phần mềm Topsolid 2013 thì điều quan trọng là bạn phải có bản bẻ khóa sử dụng được, để chắc ăn bạn nên nén file crack Topsolid này lại để tránh bị virus hoặc xóa bởi phần mềm diệt virus, Trình tự cài đặt topsolid 2013 bạn là như sau:

Vào phần Setup\Redist\Sentinel RMS License Manager

Cài trước ISS 10 và  Sentinel RMS License manager 8.5

Rồi vào Mở phần Tool Tìm WlmAdmin.exe, nhấp đúp vào nó, chọn phần + ở tab thứ 2 Subnet và chọn thông tin như dưới Add Feature > From a File > To Server and its File, browse tới ‘lservrc.lic’ ở mục Crack.

filecaitopsolid

Sau đó mở file Top.cod chỉnh lại tên trong đó thành tên máy tính của bạn.

với bản 7.7 bạn chỉ cài đơn giản vậy.

Còn với bản 7.6 bạn phải cẩn thận  làm theo các bước trong file hướng dẫn:

Cài đặt, chọn modul cần cài, chọn Floating Server, Nhập ô server là tên máy tính, và ô dưới của nó là 255.

Chọn Open Shortcut, và Pass thì chọn No.

Cứ thuộc mấy dòng đó và làm theo.

Sau khi cài xong cũng đổi tên trong Top.cod rồi vào C/misler/config đè vào đó.

Mở lên và sử dụng.

Post Comment