Mastercam

Khi mở máy lên màn hình làm việc mastercam không thấy tọa độ x,y

mở máy lên màng hình làm việc mastercam không thấy tọa độ x,y .

_Khi bạn khởi động chương trình mastercam bạn không thấy tọa độ trên vùng làm việc khi đó các bạn vẽ xong bạn sẽ gặp rắc rối đến quá trình thiết lập các thông số về phôi để chuẩn bị gia công,để khắc phục việc đó nay mình sẽ  hướng dẫn cho các bạn một lệnh cơ bản trong mastercam để bạn giải quyết tốt trong quá trình làm việc  bạn làm như sau:

Ta nhấn tổ họp phím  Altf9 hoặc F9.

icon4

Post Comment