Tiêu chuẩn

Một vài ví dụ vẽ hình cắt mối ghép ren và vẽ tách chi tiết của mối ghép ren

moighepren1
Vẽ hình cắt mối ghép

moighepren2

Vẽ tách như thế này:
moighepren3

Với trục ren thì có thể vẽ tốt hơn bằng hình cắt riêng phần (ở đây bỏ qua không vát đầu trục ren cũng như đầu lỗ ren)

moighepren4

Bài b)

Trục ren là trục đặc nên qui ước khi vẽ hình cắt dọc trục không kẻ kí hiệu vật liệu trên mặt cắt của trụcmoighepren5

Vẽ hình cắt mối ghép

b) Vẽ tách 2 chi tiết

Chi tiết 2 có thể vẽ hình cắt bán phần thì tốt hơn

moighepren8

Nếu đầu trục có lỗ cạn , khi vẽ hình cắt và vẽ tách chi tiết trục 1, nên cất riêng phần chỗ có lỗ cạn của đầu trục

 

 

moighepren9

 

Post Comment