Đúc áp lực là phương pháp đúc dùng áp suất cao để nén kim loại lỏng với tốc độ cao vào lòng khuôn một hay nhiều mảnh (phẩn) đã được…

Để đúc khuôn nguyên thể người ta tạo vật mẫu bằng mốp (bọtxốp) cứng nhựa dẻo (nhựa bọt biển cứng) và cát để tạo khuôn đúc (Hình 2). Mẫu bằng…

Để đúc các sản phẩm tinh vi người ta sửdụng mẫu bằng vật liệu có độ nóng chảy thấp như sáp hay chất nhựa (Hình 1.1). Nhiều vật mẫu được…

Để tạo khuôn chân không người ta dùng cát không có chất kết dính. Hai nửa vật mẫu có những lỗ khoan nhỏ thông với thùng rỗng của hộp khuôn…

Khi tạo khuôn cho vật mẫu có thể dùng hòm khuôn từ hai hoặc nhiều phán (Hình 1). Việc tạo khuôn bằng tay (thủ công) áp dụng với vật đúc…

Phương pháp tạo khuôn đúc với mẫu vĩnh cửu Có nhiểu cách tạo khuôn đúc với mẫu bển: khuôn nện dùng tay (thủ công), khuôn nện dùng máy, khuôn chân…

Khuôn Có hai phương pháp tạo khuôn: khuôn hủy là loại khuôn chỉ sử dụng một lẩn rồi hủy và khuôn vĩnh cửu (Bảng 2). Khuôn hủy có nghĩa là…

Qua phương pháp phủ, vật liệu không định hình được dùng làm lớp phủ dính chặt vào chi tiết (Hình 3). Trạng thái vật liệu Các phương pháp (thí dụ)…