Vật liệu

Phân loại polymer, các loại polymer thông dụng

Là hợp chất cao phân tử.
Gồm các nguyên tử, nhóm nguyên tử liên kết với nhau với số lượng lớn.
Thêm bớt 1 vài đơn vị cấu tạo, tính chất không thay đổi đáng kể.

Vd: -[CH4]-

Picture1

 

Picture2

Phân loại:
Theo nguồn gốc
Thiên nhiên: xenlulo, cao su, amiang…
Nhân tạo: PE, PP, PVC, PA, PTFE… được sự dụng rộng rãi.

Theo thành phần
Vô cơ: mạch cơ bản không có hidrocacbon (gốm, mica, amiang…)
Hữu cơ: mạch cơ bản là một hidrocacbon (cao su & chất dẻo)
Hữu cơ phân tử: các gốc vô cơ (Si, Ti, Al) nối với gốc hữu cơ (-CH3, -C2H5, -C6H5…)

Theo tính chịu nhiệt
Nhiệt dẻo: có thể chảy dẻo ↔ đóng rắn.
Nhiệt rắn: không thể chảy dẻo, hóa mềm ở nhiệt độ cao.
Theo lĩnh vực sử dụng:
Chất dẻo
Sợi
Sơn
Keo
Cao su

Theo cấu trúc
Mạch thẳng: các monomer nối với nhau thành chuỗi zích zắc/xoắn ốc.
Mạch nhánh: giống mạch thẳng nhưng có thêm các nhánh.
Mạch lưới: các mạch cạnh nhau có liên kết cộng hóa trị.
Mạch không gian: các monomer có 3 nhóm hoạt động, tạo mạch không gian → tính chất cơ, lý, nhiệt đặc biệt.

Picture3

 

Picture4

 

Các loại polimer thông dụng:
Chất dẻo: polimer + phụ gia + chất độn
PE: đồ chơi, bao nilong
PP: hộp đựng đồ
PA: bánh răng
PVC: ống nước, vỏ dây điện
PC: nón bảo hiểm, kính
ABS: dụng cụ làm vườn, đồ chơi, vỏ điện thoại
PTFE: lớp chống dính, chi tiết điện chịu nhiệt

Elastomer:
Cao su tự nhiên
Cao su butadien
Cao su nitrit-butadien
Clopren
Polysiloxan

 

 

Post Comment