Thép và gang sắt được sản xuất từ sắt thô. Chính sắt thô được làm thành từ quặng sắt ở lò cao (Hình 2). Quá trình trong lò cao. Lò…