Vật liệu

Ván dăm

Ván dăm là loại ván được tạo thành bằng cách dán ép các dăm gỗ hoặc thực vật chứa xellulo nhờ chất kết dính trong những điều kiện áp suất, nhiệt độ, thời gian ép nhất định.
1 2 3 4
Ván dăm được sản xuất theo các công đoạn sau:
Chuẩn bị và xử lý nguyên liệu gỗ

→ chuẩn bị dăm (sản xuất dăm)

→ tuyển chọn dăm

→ sấy dăm

→ trộn keo

→ trải thảm

→ ép sơ bộ

→ ép nhiệt

→ xử lý cuối cùng.

k
Ván dăm được chia làm 3 loại theo khối lượng thể tích (γ):

Loại nhẹγ < 0,4 g/cm3 ;

loại trung bình γ = 0,4-0,8 g/cm3 ;

lọai nặng γ > 0,8 g/cm3
Nguyên liệu là gỗ rừng trồng hoặc phế liệu, có thể sản xuất ván dăm dưới dạng tấm 1 lớp hoặc 3 lớp (lớp giữa là dăm thô, hai lớp mặt là dăm mịn) hoặc ép khuôn thành sản phẩm có hình dạng nhất định như: cánh cửa, mặt bàn, mặt ghế…

Ván dăm có thể được phủ mặt trang trí bằng gỗ lạng, foocmica …

Ván dăm thường được dùng để sản xuất đồ mộc (tỷ lệ thành phẩm khoảng 80-90%), dùng trong kiến trúc, đóng hòm, bao bì…
Để sản xuất 1 m3 ván dăm bình quân cần 1,4-1,7 m3 gỗ rừng trồng, 90-100 kg keo hàm lượng khô 50%, 8-10 kg chất chống ẩm, 2 kg chất đóng rắn clorua amôn (NH4Cl).

Post Comment