Cơ điện tử

Điều khiển bằng khí nén

Khí lực học là môn học vể tính chất của các chất khí, đặc biệt là không khí với áp suất cao. Khí lực học trước hết bao gồm sự sản xuất khí nén và các ứng dụng trong điều khiển và truyền động máy móc. Hệ điều khiển bằng khí nén thường được sử dụng chẳng hạn như để đóng cửa xe lửa và xe buýt, máy đóng bao bì, trong các hệ thống xử lý thao tác và dụng cụ lắp ráp.

Post Comment