Vật liệu

Độ bền mài mòn vật liệu

Giữa hai chi tiết máy di chuyển ngược hướng với nhau thí dụ như bệ máy và bàn trượt dọc của một máy tiện, sự ma sát và hao mòn ở bể mặt của cấu kiện xuất hiện (Hình 3).

fa1

Ngoài sự phối hợp vật liệu và dầu bôi trơn, độ bển mài mòn của cấu kiện còn tùy thuộc vào dạng ứng lực như: lực, tốc độ, nhiệt độ, thời gian tác động, loại di chuyển và môi trường xung quanh.Đặc tính kỹ thuật gia công

Đặctính kỹthuậtgia công mô tả sựthích ứng của các vật liệu cho

những phương pháp sản xuất khác nhau (Hình 1).

fa2

Post Comment