Chiều quay G02 theo chiều kim đổng hổ hay G03 ngược chiều kim đổng hồ.

Tọa độ điểm đích (Điểm cuối vòng tròn). Điều này luôn luôn cần thiết ngay cả khi một trong những điểm đích của vòng tròn trùng với điểm khởi đầu.

Vị trí tâm vòng tròn qua việc đưa thông số tâm điểm hay bán kính.

Các thông số (tham số) I, J và K cho vị trí tâm vòng tròn được phân bố cho các trục X, Y và z (Hình4).

tphay

Phẩn lớn các hệ điều khiển, khoảng cách từ điểm khởi đầu của vòng tròn đến tâm điểm vòng tròn được thông báo qua gia số với I, J và K, kể cả khi có điều kiện hành trình G90 (kích thước tuyệt đối). Việc cho biết số liệu bằng tâm điểm với các thông số có ưu điểm so với cách lập trình bằng cách thông báo số liệu bán kính (đơn giản hơn) là hệ điều khiển nhận ra điểm đích được lập trình bị lỗi.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website